освітленість вашого будинку

Керівництво по установці дізельгенераторной установки

Дивитеся також

Таблиці і формили для технічного рассчета генераторних агрегатовголлосарій технічних термінів

Керівництво по установці дізельгенераторной устанвки

1 ЧИННИКИ, що ВПЛИВАЮТЬ НА УСТАНОВКУ

Як тільки будуть встановлені розміри генераторного агрегату, розподільного пристрою і відповідної панелі управління, має бути підготовлений план розміщення. Для забезпечення правильності установки системи живлення необхідно приділити особливу увагу інженерному опрацьовуванню як механічної, так і електричної частини.

Необхідно обговорити наступні чинники, що впливають на установку:

- Розташування для забезпечення доступу і обслуговування.

- Навантаження на підлогу.

- Вібрацію, передавану будівлі і устаткуванню.

- Вентиляцію приміщення.

- Розташування трубопроводу для вихлопних газів двигуна і його ізоляцію.

- Зменшення шуму.

- Спосіб охолоджування двигуна.

- Розмір і місце розташування паливного бака. Місцеві, національні правила або правила страхування.

- Параметри димності і випромінювань.

2 ПЕРЕМІЩЕННЯ генератора

Підстава генератора спеціально розроблена так, щоб забезпечити простоту його переміщення. Неправильне звернення може привести до серйозних пошкоджень генератора і його елементів.

Генераторний агрегат може бути легко піднятий і переміщений за підставу при використанні вилкового підйомника.

Якщо передбачається регулярне переміщення генераторного агрегату, то забезпечуються додаткові підйомні

пристрої "Oil Field Skid" для такого

підйомника.

Ніколи не прикріплюйте стропи до двигуна або генератора!

Для підйому генераторного агрегату на його підставі передбачені місця кріплення стропів. Для запобігання пошкодженню агрегату повинні використовуватися карабіни і ланцюги відповідної довжини і міцності, а також балка розпору. Див. Малюнок 2.1. Якщо передбачається регулярно піднімати агрегат, передбачена додаткова об¬вязка з підйомом за одну крапку.

3 РОЗМІЩЕННЯ генераторного АГРЕГАТУ

Агрегат може бути розташований в підвалі або на якому-небудь поверсі будівлі, балконі, в прибудові на даху або навіть в окремій будівлі. Зазвичай, для економії і зручності роботи персоналу генератор розташовується в підвалі. Генераторна має бути достатньо великої для забезпечення необхідної циркуляції повітря і зазору навколо генератора і двигуна для забезпечення їх обслужі¬ванія.

Якщо необхідно розташувати агрегат зовні будівлі, то необхідно укласти його в захисний кожух і вмонтовувати на санчатах або трейлері. Даний спосіб установки корисний, якщо передбачається тільки тимчасове використання агрегату зовні будівлі. При розташуванні поза приміщенням захисний кожух зазвичай є "всепогодним". Необхідно обес¬печить захист від попадання води у відсік генератора, якщо він піддається дії дощивши з сильним вітром.

МАЛЮНОК 2.1 ПІДЙОМ генераторного АГРЕГАТУ

4 МОНТАЖ генераторного АГРЕГАТУ

Генераторний агрегат поставляється закріпленим на нерухомій підставі, яка забезпечує прецизійне поєднання власне генератора і двигуна. Потрібно тільки встановити агрегат на місце (у разі великих аг¬регатов - на віброізоляторах) і вирівняти

його. Див. Малюнок 2.1.

41 Віброізоляція

Рекомендується, щоб агрегат ус¬танавлівался на віброізолюючих прокладках для запобігання отриманню або передачі небезпечних і небажаних вібрацій. Якщо прийнятні невеликі рівні вібрації, можна використовувати гумові килимки. Для більшого рівня придушення вібрацій використовуються сталеві пружини у поєднанні з резінови¬мі амортизаторами. У генераторних агрегатах невеликого розміру ці віброізолятори повинні розташовуватися між двигуном/генератором пе¬ременного струму і підставою. Підстава, у свою чергу, надійно кріпиться до підлоги. Для агрегатів великих розмірів блок двигун/генератор змінного струму має бути жорстко сполучений з рамою ос¬нованієм з установкою віброізоляторів між підставою і підлогою. Подальше зменшення рівня вібрацій може бути досягнуте шляхом забезпечення гнучких з'єднань між двигуном і лініями подачі палива, вихлопною системою, повітряним трубопроводом радіатора, прокладкою силових і кабелів управління в кабелепроводах і за допомогою інших зовнішніх систем, що підключаються.

42 Навантаження на підлогу

Навантаження на підлогу залежить від сумарної маси генераторного агрегату (включаючи масу палива і води), а також кількості і розміру ізоляторів. У разі непос¬редственного монтажу підстави на підлозі навантаження на підлогу обчислюється так:

Навантаження на підлогу = Сумарна маса агрегату / Площа підстави рами

При віброізоляції між підставою і підлогою, якщо навантаження рівномірно розподілене між всіма ізоляторами, навантаження на підлогу обчислюється так:

Навантаження на підлогу = Сумарна маса генератора /(Площа ізолятора х К-ть ізоляторів)

Таким чином, навантаження на підлогу може бути зменшена збільшенням кількості ізоляторів.

Якщо навантаження розподілене нерівномірно, то максимальний тиск на підлогу буде під ізоляторами, що підтримують основну частину агрегату (передбачається, що всі ізолятори мають один і той же розмір):

Максимальний тиск на підлогу = Макс. Навантаження на ізолятор /площадь ізолятора

МАЛЮНОК 4.1 ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ВІБРАЦІЙ

5 ВЕНТИЛЯЦІЯ

Для будь-якого двигуна внутрішнього згорання необхідна подача достатньої кількості холодного, чистого повітря. Якщо повітря, що подається в двигун, має дуже велику температуру або його дуже мало, двигун не розвиватиме номінальну потужність. При роботі двигуна і генератора змінного струму випромінюється тепло, яке підвищує температуру повітря в приміщенні. Тому, для обмеження зростання температури в приміщенні і подачі чистого, холодного повітря в двигун необхідна наявність вентиляції в генераторній.

При охолоджуванні двигуна за допомогою радіатора вентилятор повинен проганяти велику кількість повітря через робочу зону радіатора. Для ефективного охолоджування води, що проходить через радіатор і що поступає в двигун, необхідна наявність різниці температур між повітрям і охолоджуваною водою. Досить охолодити воду перед рециркуляцією в двигун. Температура повітря на вході радіатора залежить від тем¬ператури повітря, що поступає в приміщення через вентилятор. Шляхом нагнітання повітря в приміщення і випуску його назовні через воздуховод, вентилятор радіатора дозволяє підтримувати

Температуру приміщення в необхідному діа¬пазоне.

При забезпеченні вентиляції потрібно підтримувати таку температуру в приміщенні, щоб досягалася ефективна робота при максимальній потужності, але, з іншого боку, вона не має бути дуже низькою в зимовий час, щоб не було утруднень при запуску двигуна. Оскільки при правильно вибраній вентиляції рідко виникають проблеми, кожного разу при установці замовник і дистриб'ютор мають бути упевнені, що вентиляцію буде досить.

51 Циркуляція

Для забезпечення хорошої вентиляції необхідна наявність відповідного потоку, що входить і виходить з приміщення, а також вільної циркуляції повітря усередині приміщення. Тому приміщення повинне мати достатній об'єм для забезпечення вільної циркуляції повітря, такий, щоб розподіл температур був рівномірним і не було ділянок з нерухомим повітрям. Див. Малюнок 5.1. генераторний агрегат повинен розташовуватися так, щоб двигун отримувало повітря з найхолоднішої точки приміщення. Якщо встановлено два і більш за агрегат, уникайте розташовувати їх так, щоб нагріте повітря від одного агрегату поступало на вхід другий. Див. Малюнок 5.2.

МАЛЮНОК 5.1 ТИПОВЕ РОЗТАШУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЦИРКУЛЯЦИ І ВЕНТИЛЯЦІЯ

52 Вентилятори

Для огорожі свіжого повітря вхідний отвір вентилятора, через який проходить повітря, повинен знаходитися на протилежній стороні або, як мінімум, мати вихід, через який поступить необхідна кількість повітря до іншої частини будівлі. У приміщеннях невеликого об'єму для огорожі повітря або безпосередньої його подачі на двигун може використовуватися воздуховод. Крім того, отвір вихідного вентилятора повинен розташовуватися із зовнішнього боку протилежної стіни для випуску теплого повітря. Див. Малюнок 5.3.

Вхідний і вихідний вентилятори повинні мати жалюзі для захисту від зовнішніх погодних чинників. Вони можуть бути не¬подвіжнимі, проте переважно, щоб вони були регульованими при іс¬пользованії в зонах з холодним кліматом. Якщо жалюзі регульовані, то при автоматичному запуску генераторних агрегатів, вони повинні негайно відкриватися

МАЛЮНОК 5.2 ТИПОВА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДЕКІЛЬКА генераторних АГРЕГАТІВ

53 Розмір вхідного вентилятора

Перед обчисленням розміру вхідного вентилятора необхідно взяти до уваги вимоги по повітрю, що охолоджує радіатор, і статичний тиск, який повинен розвивати вентилятор при номінальній потужності генератора. При установці в стандартних приміщеннях кількість випромінюваного тепла вже врахована при розрахунку витрати повітря через радіатор.

Для генераторів з виносними радіаторами розрахунок потоку повітря, що охолоджує, проводиться з урахуванням випромінювання тепла в навколишній простір від двигуна і генератора змінного струму, а також від деталей системи випуску.

Вимоги до потоку повітря, що охолоджує, для генераторних агрегатів

при роботі з номінальною потужністю приведені в таблицях технічних характеристик. Кількість тепла системи випуску, що випромінює, залежить від довжини вихлопної труби поза приміщенням, типу використовуваної ізоляції і того, де розташований глушник

- Усередині або зовні приміщення. Зазвичай вихлопну трубу і глушник ізолюють, з тим, щоб нехтувати випромінюванням тепла від цього джерела при розрахунку необхідної витрати повітря, що охолоджує.

Після визначення необхідної кількості повітря обчислите розмір повітрозабірника вентилятора, що встановлюється із зовнішнього боку стіни. Розмір вхідного вентилятора має бути достатнім, щоб величина зворотного потоку не перевищувала 10 мм (0.4 дюйма) водяного стовпа. Значення меж для повітряних фільтрів, екранів і жалюзі винні предо¬ставляться виробниками цих елементів.

54 Розмір вихідного вентилятора

Там, де двигун і приміщення охолоджуються за допомогою радіатора, встановленого на агрегаті, вихідний вентилятор повинен мати достатній розмір для випуску всього повітря, прохо¬дящего через приміщення, окрім щодо малої його кількості, яка поступає на вхід двигуна.

МАЛЮНОК 5.3 ВХІДНОГО І ВИХІДНОГО ВЕНТИЛЯТОРІВ

6 ВИХЛОП ДВИГУНА

Вихлоп двигуна має бути направлений назовні через правильно спроектовану систему випуску, яка не створює надмірний зворотний тиск для двигуна. У лінію випуску має бути включений відповідний глушник. Елементи системи випуску, розташовані усередині генераторної, мають бути ізольовані для зменшення випромінювання тепла. Відкритий кінець труби має бути оснащений козирком для захисту від попадання дощивши або сніги в систему випуску (або мати зріз під кутом 60а до горизонталі). Якщо в будівлі є система виявлення диму, вихлопна труба повинна розташовуватися так, щоб не викликати спрацьовування цієї системи.

61 Вихлопна труба

Для забезпечення економічності установки і ефективності роботи розташування двигуна має бути таким, щоб вихлопна труба мала якомога менше вигинів і звужень. Зазвичай вихлопна труба виводиться назовні стіни будівлі і піднімається до даху. У отворі в стіні має бути передбачений рукав для поглинання вібрацій, а також компенсатор теплового розширення. Див. Малюнок 6.1.

Не рекомендується об'єднувати випуск

Схожі статті: